Zad E
Wzorcówka

Pierwsze rozwiązanie tego zadania, dalece nie to najprostsze - ktoś wie, dlaczego to działa?

#include <cstdio>
#include <algorithm>

using namespace std;

int main()
{
 int TT,n,i,j,sum,A[100000],B[100000],p,q,r;
 scanf("%d",&TT);
 while(TT--)
 {
  scanf("%d",&n);
  for(i=0; i<n; i++)
   scanf("%d",&A[i]);
  for(i=0; i<n; i++)
   scanf("%d",&B[i]);
  sort(A,A+n);
  sort(B,B+n);
  p = 1;
  q = n;
  while(p<q)
  {
   r = (p+q+1)/2;
   int lev = -1;
   bool ok = true;
   for(i=0; i<r; i++)
   {
    if (A[n-r+i]<B[i])
   ok = false;
  if (A[n-r+i]==B[i])
  {
   if (lev==-1)
    lev = B[i];
   else
    ok = (B[i]==lev);
  }
   }
   if (ok)
    p = r;
   else
    q = r-1;
  }
  sum = -200*n;
  for(i=0; i<p; i++)
  {
   if (B[i]<A[n-p+i])
    sum+=400;
   if (B[i]==A[n-p+i])
    sum+=200;
  }  
  printf("%d\n",sum);
 }
}
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License