A

Z góry uprzedzam, że przedstawiony tutaj sposób nie przejdzie na Athinie, gdyż Pan Duraj z pewnością odbije takie zadanie ręcznie, użyjemy w nim bowiem sposoby "sprytnego" - żeby się za dużo nie naklepać.
Celem tego tematu jest pokazanie szybkiego sposoby na tego typu problemu osobom, które go jeszcze nie znają.

- Co poznamy?? Funkcję itoa()

No to lecimy, kodzik wygląda tak:

#include <iostream>
 
using namespace std;
 
int main()
{
  int z, n;
  char tab[30];
  cin >> z;
  for (int i=0; i<z; i++)
  {
    cin >> n;
    itoa(n, tab, 2);
    cout << tab << endl;
  }
}

Jak to działa?? Ano mamy funkcję itoa() - ang. integer to ascii - zamiana liczby na znaki. Jak ona działa?? Potrzebna nam liczba, tablica char to której zapiszemy zamienioną liczbę i tyle.

Używamy tego w ten sposób:
itoa(liczba_ktora_zamieniamy, tablica_do_ktorej_zapiszemy_zamienioną_liczbę, system_liczbowy);

Tak więc itoa(n, tab, 5) zapisze liczbę n do tablicy tab w systemie piątkowym ;)

[Lech Duraj] O ile mi wiadomo, ten kod dostaje CME - funkcji itoa nie ma w standardzie C++. W szczególności nie zna jej kompilator Athiny.

Wzorcówka

Tak wyglądała wzorcówka do tego zadania:

#include <cstdio>

void binary(int x)
{
 if (x==0) return;
 binary(x/2);
 printf("%d",x%2);
}

int main()
{
 int TT,n;
 scanf("%d",&TT);
 while(TT--)
 {
  scanf("%d",&n);
  if (n==0)
    printf("0\n");
  else
  {
   binary(n);
   printf("\n");
  }
 }
}
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License