Sortowanie pozycyjne

Sortowanie pozycyjne jest wyjątkowo nieintuicyjnym algorytmem sortowania, do który sam w rzeczywistości niewiele potrafi zdziałać. Wykorzystuje on w złośliwy sposób inne algorytmy sortujące stabilnie - wspomniane wcześniej sortowania przez zliczanie, bąbelkowe, czy też przez scalanie.
Do naszych celów najlepsze będzie sortowanie przez zliczanie (ponieważ jest z nich najszybsze - złożoność O(n) dla k=O(n) gdzie k jest maksymalną wielkością danych.

Radix Sort polega na sortowaniu liczb kolejno według wartości liczb jedności, dziesiątek, setek, tysiecy itd.

329 720 720 329
457 355 329 355
657 436 436 436
839 strzsk2.gif 457 strzsk2.gif 839 strzsk2.gif 457
436 657 355 657
720 329 457 720
355 839 657 839

Implementacja

Implementacja sortowania pozycyjnego jest bardzo prymitywna

Pseudokod:

Radix-Sort(A, n)
   for i = 1 to d
     [wywołaj sortowanie stabilne po pozycji i]

C++

void Radix-Sort(int A[], int n)
{
   for(int i=1;i<=n;i++)
     Counting-Sort(i);
}

Żeby nie było za prosto każdy będzie musiał sam sobie odpowiednio przerobić algorytm sortowania przez zliczanie na potrzeby tego zadania.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License