Szybkie potęgowanie

Zwane też "binarnym algorytmem potęgowania od prawej do lewej"

Algorytm ten powstał w celu nie innym, niż zmniejszenie złożoności w stosunku do potęgowania tradycyjnego. Ilość mnożeń potrzebna do obliczeń metody binarnej wynosi O(logn), przy czym n oznacza wykładnik szukanej potęgi. Jest ona bardzo atrakcyjna w stosunku do innych metod. Niektóre z nic mogą mieć nawet złożoność wykładniczą !!!

Najlepiej zrozumieć istotę tego algorytmu poprzez analizę prostego kodu w C++.

//^^ Implementacja C++ by slic3 ^^
 
#include <iostream>
using namespace std;
 
int main()
{
cout<<"Podaj dowolna liczbe naturalna, ktora chcesz spotegowac: ";
 int x; cin>>x;
 
cout<<"Podaj wykladnik potegi: ";
 int p; cin>>p;
 
int y=1; //zmienna, która stanowić będzie wynik potęgowania
 
  while(p!=0)
  {
  if(p%2==1) y=y*x; //operacja modulo dwa zapewne kojarzy się z zadaniem A (o rym wyszedł :D),
  p=p/2;         //tutaj zawarta jest odpowiedź, dlaczego jest to potęgowanie binarne
  x=x*x;
  }
 
cout<<"Wynik: ";
cout<<y;
 
cout<<endl;
//system("PAUSE"); //odpalić w wypadku kompilacji nie na Puttym :) (dzięki temu program się nie zamyka)
}

Życzę powodzenia w zgłębianiu algorytmiki !!!
pozdrawiam,
slic3

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License