funkcje obliczalne (rekurencyjne)

czyli najstarszy sposób określający, co można wyliczyć, a co nie.

podstawowymi przykładami funkcji obliczalnych są:

 1. funkcja zerowa: f(x) = 0
 2. funkcja następnika: f(x) = x + 1
 3. funkcja rzutowania: f(x1, x2, … , xn) = xj

ponadto jeżeli dane funkcje są obliczalne to można obliczyć również ich złożenie.

rekursja
jeżeli:

 • funkcja h(x1, x2, … , xn) jest obliczalna
 • funkcja g(x1, x2, … , xn) jest obliczalna
 • f(x1, x2, … , xn ; 0) = h(x1, x2, … , xn)
 • f(x1, x2, … , xn ; k+1) = g(f(x1, x2, … , xn ; k), x1, x2, … , xn; k)

to funkcja f jest obliczalna.
jak widać rekursja może korzystać z argumentów, na których liczona jest wartość.

zbadajmy czy dane funkcje są obliczalne:

 • f(x)=2x

funkcję tę można przedstawić jako:
f(0)=2
f(k+1)=f(k)+2
zatem jest ona obliczalna

 • dodawanie

p(x,0)=x
p(x,k+1)=p(x,k) + 1
p(x,y) = x+y
wniosek: dodawanie jest funkcją obliczalną

funkcja dająca się w powyższy sposób zbadać jest funkcją pierwotnie rekurencyjną

funkcjami obliczalnymi są również:

 • mnożenie

m(x,0)=0
m(x,y+1)=m(x,y)+x

 • potęgowanie

p(x,0)=1
p(x,k+1)=p(x,k)*x

 • odejmowanie

f(x,0)=x

f(x, k+1) = { f(x,k)-1 dla f(x,k)>0
0 dla f(x,k)=0
 • obliczanie 2x

f(0)=1
f(x+1)=f(x)*2=f(x)+f(x)

 • funkcja
f(x) = { 1 jeśli x != 0
0 jeśli x = 0
 • funkcja
f(x) = { g(x) dla x != 0
c dla x = 0


funkcję tę można przedstawić jako:
f(0)=c
f(x)=g(x)
zatem jest ona obliczalna

kolejnymi funkcjami obliczalnymi, opierającymi się na nieco innym schemacie są:

 • pierwiastek z x>=0

takie y>=0, że y*y=x

 • logarytm z x

logx = μ * y <= x: 2y > x
czyli najmniejsze takie y, że nie większe od x
co również jest obliczalne

obliczalne są również sumy.

Dwie liczby a i b można zakodować jedną liczbą, w postaci: 2b(2a+1), co jest funkcją obliczalną.
Przykładowo: 24=8*3=23(2*1+1) => b=3, a=1

Wartościami liczb mogą być nie tylko pary liczb, ale i trójki, czwórki, …

WNIOSEK: większość znanych funkcji jest pierwotnie rekurencyjna.

a co jeśli dopuścimy szukanie nieograniczone?
μy : f(y)=0 czyli najmniejsze takie y, że f(y)=0
teoretycznie możemy szukać w nieskończoność, jako że funkcja może nie mieć wartości

a wszystko to prowadzi nas do definicji funkcji rekurencyjnej:
funkcja pierwotnie rekurencyjna + przeszukiwanie = funkcja rekurencyjna

KONKLUZJA:
Jeśli funkcja jest rekurencyjna to istnieje maszyna Turinga, która ją obliczy.
Tym samym – jeśli maszyna Turinga coś liczy to można to obliczyć również funkcją rekurencyjną.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License